Spolek občanů, který si klade za cíl budovat občanskou společnost a pěstovat lásku ke krajině, ke kultuře a k sobě navzájem.
Kaplicka_2013169.jpg
Přihlašte se k odběru novinek na stránkách

HISTORIE KALNÉ

O historii Kalné jsme získali informace od pana Stanislava Olta, které tu předkládáme. Po dalších informacích pátráme a budeme je zde doplňovat.

První zmínka o Kalné je z roku 1379, kdy osada /dvůr/ je v seznamu Štěpánovského děkanátu, kam odvádí církevní atributy /desátky/. Sama ves s největší pravděpodobností náleží hradu Odranec /nebo je v jeho manství/ a to až do počátku 16. století. V letech 1533-49 ves Kalná /jako nepatrná část panství/ náleží Trčkům z Lípy a na Lipnici.
V roce 1544 umírá Jan st. Trčka z Lípy a na Lipnici a o celé jeho panství se vede dědičný spor mezi jeho syny Burjanem, Ferdinandem, Jaroslavem, Zdeňkem a Mikulášem. Spor trvá několik let a až v roce 1548, v pondělí před sv. Vítem část panství i se vsí Kalnou získává Adam z Říčan a na Zásmukách.
Adam z Říčan hned poté v roce 1549 v sobotu před sv. Lucií prodává pustý hrad Odranec s Hubským mlýnem, Nesměřicemi, Hulicemi a Kalnou za 1 200 grošů českých Apoléně Kraselovské z Hlavatec.
V roce 1565 Kalná patří Václavu Leskovci z Leskovec /manžel jedné z dcer Apolény/. V letech 1575-96 je ves součástí panství Nesměřického, které vlastní Anna Leskovcová Zajícová, manželka Jiříka Zajíce z Hazemburka. V roce 1585, v pátek na den sv. Anny, Anna Zajícová dokázala u císaře Rudolfa II., že ji bylo panství Nesměřické se dvorem Kalnou za 2 500 kop grošů míšenských vloženo do zemských desek.
V roce 1596 kupuje panství i s Kalnou Jetřich Lukavský z Lukavce, v roce 1596 je pánem vsi Jaroslav Mičan z Klinštejna a na Vesci, v letech 1610-24 je majitelem Jindřich Mírek ze Solopisk a jeho rod, v roce 1624 Michal Bohuslav Znějovský z Korkyně, v letech 1654-79 je majitelkou Anna Marie Paravicinová rozená Depaulová z Foly, v roce 1679 ves kupuje Bernart z Věžník a od konce 17. století ves sdílí osud sousedních Soutic.
Další zjištěné informace detailního rázu jsou velice chudé, ale není bez zajímavosti, že v soupise královských svobodníků vnitřních Čech z roku 1789 jsou uvedeni v Kalné žijící pan Větrovský a pan Vlasák. V té době byly v Kalné hlášeny 3 živnosti a v Kalné žily dvě osoby se jménem Vlasák.

Další zjištěné informace dáváme dohromady a nadále pátráme. Máte-li návrhy, náměty nebo Vaše paměť sahá dál než ta naše, prosím, napište nám na adresu olinazkalne@gmail.com
Ottův slovník naučný - Kalná
Kalná - osada v Čechách, hejtmanství Benešov, okres Vlašim, fara a pošta Soutice, 16 domů a 97 obyvatel. Data jsou z roku 1890.
Ottův slovník naučný - Soutice
Farní ves v Čechách, 81 domů, 706 obyvatel (údaj z roku 1900), kostel sv. Jakuba z roku 1740 (ve XIV. stol. far.), 4tř. šk., pošta, 2 mlýny a čtvrt hodiny odtud na návrší kaple P. Marie. Alod. statek se zámkem, dvorem, pivovarem, lihovarem, cihelnou a vápenicemi, drží Fr. Bedř. Nolč. Ve vsi stávaly dvě tvrze, dolejší na severní straně nynějšího zámku, hořejší na jihozápadní straně nynějšího kostela. Tvrze byly rodným sídlem Čabelických (v.t.) a Janovských ze Soutic. V XV. století seděli na Souticích Buvolové z Radonic, v XVI. stol. Lukavečtí z Lukavce, kteří je postoupili (1622) Janu Obyteckém z Obytec, jehož potomci tu seděli do r. 1694, kdy Soutice koupil Ferd. Ant. svob. p. Mladota ze Solopisk. Od r. 1752 do r. 1837 držela Soutice rodina Puteani, potom rodina Zahnova a od roku 1897 Fr. Bedř. Nolč.
111.jpg
.


.
ještěrka.png

CO NÁS ČEKÁ?


23. března uklízíme přírodu

6. dubna uspořádáme předvelikonoční cukrování v Hulicích

20. dubna na Bílou sobotu jedeme na výlet za poznáním 

bg.jpg
Kalňáci, zapsaný spolek. Rada: Olga Bílková, Jiří Petrů, Luděk Putz.
Telefon: 602 288 414
Mail: olinazkalne@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one