Spolek občanů, který si klade za cíl budovat občanskou společnost a pěstovat lásku ke krajině, ke kultuře a k sobě navzájem.
Kaplicka_2013169.jpg
Přihlašte se k odběru novinek na stránkách
XII. Setkání rodáků z Kalné
Poslední květnová sobota, krásné sluneční odpoledne, více než čtyřicítka rodáků a přátel – tím vším se může pyšnit 12. setkání u kapličky. To letošní bylo „okořeněno“ oslavou osmdesátých narozenin hulického Kalňáka pana Vladimíra Horáčka. Přejeme nejen jemu, ale také všem zúčastněným pevné zdraví a za rok v Kalné u Bílků zase na viděnou. Řečeno slovy vitálního oslavence při loučení: "Tak ať vydržíme!"

PS: Místo dárku pro každého účastníka setkání jsme finančně podpořili akci PAMĚŤ NÁRODA, o které píšeme níže.
Společnosti POST BELLUM o.p.s. jsme zaslali částku 3 000 Kč.
KALNACI_1.jpg
Setkání rodáků v Kalné - 2017
Poslední květnová sobota slibovala již od rána krásné letní počasí a svůj slib dodržela. Po druhé hodině odpolední se na dvoře u Bílků začaly plnit židle účastníky jedenáctého setkání kalnických rodáků. O dobrou náladu se postarali sami přátelé, jichž se sešly více než čtyři desítky. Veselé historky a společné vzpomínky se střídaly se známými písničkami v doprovodu harmoniky pana Bohouše Vlasáka. Slunečné odpoledne zvolna plynulo a s blížícím se večerem se společnost začala rozcházet. Samozřejmě s příslibem, že za rok si to všechno dopoví.
Královské setkání u kalnické kapličky – 28. 5. 2016
„Dochvilnost je výsadou králů a povinností všech řádných lidí“ – tento slavný citát francouzského krále Ludvíka XVIII. měla na paměti většina sobotních návštěvníků kalnické návsi, neboť úderem druhé odpolední hodiny se začaly plnit židle u nádherně vyzdobených stolů na dvoře u Bílků. Vůbec celé letošní jubilejní setkání kalnických rodáků a jejich přátel se konalo v královském duchu. Spolek Kalňáci využil tohoto desátého shledání k prezentaci sedmistého výročí narození jednoho z nejvýznamnějších českých panovníků. Projekt „Slasti s Otcem vlasti“ získal finanční podporu Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof v tematickém zadání Podpora hejtmana, díky níž následně uskuteční ještě další dvě „královské“ akce. Život a dílo českého velikána připomněla návštěvníkům Kalné Putovní výstava 10 inspirací Karla IV., která byla zapůjčena a instalována na návsi. Před čtrnácti bannery probíhala v průběhu odpoledne živá diskuze nad schopnostmi, diplomacií, přínosem i osobním životem českého krále a císaře říše římské. Samozřejmě zbyl i dostatek času na sdělování si soukromých radostí i starostí, vyprávění, poslouchání a zpěvu. K němu všechny přítomné s velikou chutí doprovodil hrou na harmoniku pan Bohouš Vlasák. Příjemné a poklidné odpoledne pomalu plynulo a první z padesáti přítomných se začali zvedat k odjezdu. S přáním pevného zdraví a příslibem setkání v příštím roce.
Setkání rodáků u Kapličky - 2015
Stalo se již milou tradicí, že poslední květnovou sobotu se sjíždějí do Kalné rodáci. Nejinak tomu bylo také 30. května a již před druhou hodinou začali nedočkavci plnit Bílků dvůr. S napětím očekávali, kdo se letos zúčastní, kdo se omluvil a nemůže přijet, co nového se u přátel událo. Témat k vyprávění bylo opravdu dost, zvláště pak s těmi, co do Kalné zavítali po dlouhých letech. Příjemné posezení doprovázel pan Vlasák oblíbenými melodiemi, které si přátelé společně s Bohouškem zanotovali. Příjemné počasí, nejrůznější vskutku gurmánské lahůdky, dokonalí hostitelé a pozorná obsluha – to všechno si dopřávalo dvaapadesát účastníků již devátého setkání kalnických rodáků.
rodáci 2015.jpg
Osmé setkání rodáků v Kalné 31. května 2014
Stalo se již hezkou tradicí, že poslední květnovou sobotu se sjíždějí do Kalné rodáci se svými blízkými a přáteli. Nejinak tomu bylo i v letošním roce. Sobotní odpoledne se chlubilo příjemným slunečným počasím, dvůr u Bílků byl oděn do bílého stanu, pod nímž slavnostně prostřené stoly zdobily nádherné květinové dekorace. Úderem druhé hodiny se hosté začali scházet. S dobrou náladou, tácem něčeho dobrého k zakousnutí a v očekávání, zda se po roce zase sejdou všichni. Účast byla jako vždy hojná a pozdravit se s přáteli přijela necelá padesátka hostů. Po dlouhých letech přijela mezi své blízké Jindřiška Bláhová, která žije od mládí v Itálii. Setkání rodáků bylo zároveň příležitostí oslavit s Anežkou a Rudolfem Míkovými krásné osmdesáté narozeniny. Blahopřejeme.
setkn2014026.jpg
Sedmé setkání - 2013
Jako obvykle v nadcházejícím létě uspořádalo občanské sdružení Kalňáci letos již sedmé setkání u kapličky. Poslední květnovou sobotu však v novém kabátě nebyla pouze kaplička sama, do hřejivých zimníků se museli odít i sami hosté. Přes nepřízeň počasí ale k radosti pořádajících dorazili v hojném počtu.

Podívat se na přátele přijeli i kalničtí rodáci z Prahy či ještě vzdálenějších krajů. Před deštěm a větrem nás chránilo přístřeší nebo stan, takže náladu rodákům už nic nemohlo pokazit.
Na přivítanou každý nově příchozí dostal upomínkový suvenýr v podobě perníkových srdcí, za která paří velký dík našim výtečným dvorním cukrářkám. Slovo na úvod si vzala předsedkyně sdružení Olina a již tradičně ji dojemným projevem doplnil pan Vlasák.
Pak jsme si vychutnávali vynikající laskominy a dobroty, jichž přítomné dámy napekly velké množství. Stoly, zdobené krásnými kopretinami paní Herzánové, se doslova prohýbaly pod jejich tíhou. Pivo teklo proudem, rodáci i rodačky si sdělovali zážitky z uplynulého roku. Z harmoniky zněly libozvučné melodie, které chválili psi štěkotem, hosté potleskem.
Jak se začalo připozdívat, někteří méně otužilí jedinci se pomalu loučili, ti vytrvalejší se zase pozvolna přesunuli do přece jen teplejší besedy. Zde se ještě hodnou chvíli klábosilo, popíjelo a hrálo.
Skončili jsme kolem půlnoci sice unavení, zato s pocitem opět vydařeného odpoledne. Těšíme se na další setkávání rodáků, snad v lepším počasí.
Nálada ale bude i příště dozajista veselá!

Anna Prošková
Kaplicka_2013169.jpg
Šesté setkání 2012
Teplé a slunečné počasí uvítalo účastníky VI. setkání u kapličky v jejich rodišti, ve vesnici Kalná. Letošní setkání bylo pořádáno jako součást projektu Oslovíme tetky, strýce: „S námi se dozvíte více!“, na který nám Nadační fond Veolia poskytl nemalé finančí prostředky. Rodáci se zde sešli jako každoročně na kus řeči o právě pominuvším roku.

Přetřáslo se mnohé – od nedávné povodně prošlé rozvodněným kalnickým potokem až po události světových rozměrů. Ale ústředním tématem hovoru byli pochopitelně samotní hosté a jejich běžné denní radosti a starosti. Životní jubileum zde letos oslavily dvě z přítomných dam – paní Věra Svobodová a paní Míla Parčová, která je zároveň nejstarší, leč pravidelnou účastnicí setkání.
Obligátní společné foto proběhlo před kapličkou zastiženou trochu v nedbalkách, prochází totiž právě kompletní rekonstrukcí. Na výdaje, které ji provázejí, přispěli bývalí i současní občané potěšující finanční částkou, aby ji při příštím setkání našli v plném lesku. Odpoledne uběhlo jako obvykle zbytečně rychle, ale určitě příjemně. Pan Vlasák zahrál přítomným na harmoniku a s přicházejícím večerem se bratři Horáčkovi chopili kytar a zapěli pár dávných trampských songů. Věříme, že si všech dvaapadesát hostů ze setkání dovezlo milé zážitky a příští rok si přijedou pro přídavek.
6A.jpg
Páté setkání 2011
Už popáté se našemu občanskému sdružení podařilo zorganizovat setkání rodáků Kalné, kterého se s železnou pravidelností zúčastňují její současní i bývalí obyvatelé, jejich přátelé a vůbec všichni, kdo mají k vesnici nějakou přátelskou vazbu. Letos, spolu s krásným počasím, dorazilo rekordních 54 hostů!

Společenské odpoledne se neslo v poklidu, naplněném debatou mezi účastníky, co se tu krátce, tu déle neviděli. Na harmoniku zahráli pan Vlasák a pan Novotný, později lidovky vystřídaly staré trampské písně v podání bratrů Horáčků. Všichni návštěvníci dostali tradiční suvenýr, tentokrát malý, ručně pletený košíček s názvem obce.
V rámci milého přátelského posezení jsme si připomněli narozeniny pana Bohuslava Vlasáka, významného kalnického rodáka a pamětníka, který v tomto roce oslaví krásné životní jubileum.
Slavil lehce s předstihem, ale o to raději, neboť podle jeho slov by se mu nepodařilo dostat na svou oslavu takové množství lidí. Lidí, kteří jsou v jeho paměti spojeni s obdobím dětství, dospívání i s etapou poklidného rodinného života spokojeného muže středního věku. Ještě jednou touto cestou panu Vlasákovi přejeme pohodu, štěstí a hlavně pevné zdraví, neboť jeho elán i rázovitý životní postoj k této akci, potažmo k životu Kalňáků neodmyslitelně patří.
5A.jpg
Čtvrté setkání 2010
V sobotu 29. května těsně před druhou hodinou odpolední postávali v Kalné před vraty u Bílků první nedočkavci. Chystali se užuž zasednout ke stolům s květinovou dekorací a dobrým jídlem, co dekorací s určitostí nebylo. Hlavně se však nemohli dočkat všech možných novinek z úst sousedů, přespolních a dalších přátel, co se každoročně na jaře „U kapličky“ potkávají – letos již počtvrté!

Sraz kalnických rodáků se stal pro všechny jeho účastníky vítaným místem, kde se mohou po roce opět vidět. Proberou časy dávno minulé, podělí se o radosti a strasti s dětmi a vnoučaty, zaláteří na politiku a ne už úplně zdravé tělo. To poslední jde ovšem posléze stranou, protože proč si tím kazit hezké odpoledne?!?
Letos si tuto neformální společenskou událost nenechalo ujít rovných padesát kalnických rodáků a „náplav“, kteří během odpoledne přišli své blízké pozdravit. Pro každého byl tradičně nachystán upomínkový dárek – tentokrát plátěný pytlíček plný „zdraví“. O dobrou náladu všech se postarali pan Bohouš Vlasák s harmonikou a bratři Horáčkovic, co nenechají žádnou kytaru na pokoji. Bylo povídavo, veselo, někdy i dojemno, tak jak to život přinesl… Přejeme všem našim přátelům zdravé tělo, veselou mysl a těšíme se zase za rok!
Dana Prošková
4A.jpg
Třetí setkání 2009
V sobotu 6. června meteorologové hlásili přívalové deště. Panovaly proto určité obavy, zda se nám dlouho připravovaná akce podaří. Byl zajištěn stan, 60 míst k sezení, květinová výzdoba, občerstvení, uzené maso vonělo, pivo bylo naraženo a ... nestalo se úderem 14. hodiny, ale dokonce dříve a na III. Setkání u kapličky začali přicházet hosté.

Poté, co jsme s Jiřím účastníky přivítali, pan Bohuslav Vlasák pronesl krásnou řeč o Kalné a jejích obyvatelích. Při té příležitosti jsme i popřáli manželům Míkovým k jejich krásné zlaté svatbě. Pak už byla jen volná zábava, pan Vlasák hrál na harmoniku lidové písně a ti co si nepovídali tak zpívali a dokonce i tancovali.
I když chvílemi pršelo a hřmělo, pod prostorným stanem byla příjemná atmosféra a nálada. Snad se všem setkání líbilo a přijedou příští rok zase. Společnost se rozešla až dlouho po půlnoci. Každý dostal malý dárek jako upomínku na setkání a stručný přehled historie Kalné.
O vzniklé tradici Setkání u kapličky
Setkání u kapličky vzniklo nevině před dvěma lety, kdy jsme jménem sdružení chtěli poděkovat občanům Kalné za první finanční počin do kasy. Uspořádali jsme tenkrát velký úklid Kalné spolu s železnou sobotou a za vybrané železo jsme získali první finance do kasy sdružení a to tak mohlo zahájit činnost. Na tomto prvním Setkání u kapličky byli pozvaní pouze sousedé žijící v Kalné. Sousedům přišlo, že taková akce není špatná a že by se mělo zvát více lidí, vždyť v Kalné se narodil kde kdo. Proto jsme rok poté uspořádali druhé Setkání u kapličky a pozvali, kdo nás napadl, ale i to bylo málo.
Pro letošní třetí Setkání jsme tedy obešli sousedy a požádali o informace, adresy a rozeslali spoustu pozvánek. Na setkání přijeli rodáci z různých koutů republiky, přišli sousedé a sešlo se nás na 61 účastníků. To je zatím nejvíce za všech tří setkání. V této tradici chceme nadále pokračovat.
3A.jpg
Druhé setkání 2008
2. setkání u kapličky se konalo 7. června 2008 a tentokrát to bylo opravdu setkání rodáků. Kdo mohl, ten přijel a kdo přijel, ten určitě nelitoval. Všichni vzpomínali na léta společně prožitá v Kalné, vyprávěli nám nejrůznější historky, sdělovali si vzájemně svoje životní osudy. Povídací odpoledne provázel pan Vlasák hraním na harmoniku a všichni zpěvem, později ho střídali pan Horáček s Jirkou Čejkou na kytary. Pohodové sobotní odpoledne si paní Čejková nejprve moc neužívala. Pospíchala totiž domů, aby stihla úvodní zápas MS ve fotbale. Když jsme jí však zajistili pravidelné SMS zpravodajství a naši pak vyhráli, odcházela večer spokojená a s písničkou na rtech. Jsme rádi, že naše pozvání přijali a mezi své blízké přišli: Jindřich Petrů, Marie Matějková, Věra Starová, Marta Štecherová, Marie Prudilová, již zmíněná Marie Čejková, Miloslava Parčová, Jana Topičová, Ivana Nulíčková i pan Houlík. Jen ještě pro úplnost: letos dostal každý na uvítanou džbánek s upomínkou na toto setkání a na rozloučenou připravila Olina pro každého perníkovou ještěrku. Sice tvrdila, že jsou to spíš opičky, ale tu si (menší či větší) pochystali někteří z přítomných sami.
2A.jpg
První setkání 2007
V sobotu 26. května se uskutečnilo I. setkání u kapličky. Pozváni byli nejen ti, kteří v Kalné trvale bydlí, ale i ti, kteří tu žili kdysi a mají ke kalňákům blízko. Po druhé odpolední se u Bílků na vyzdobeném dvoře začali scházet první hosté, na uvítanou dostali kalňácký hrneček s drobným dárkem a volná zábava začala. Měli si co povídat. Přestože to mají k sobě přes půl vsi, někteří se prý třeba rok nevidí. Pak se ujal pan Vlasák harmoniky, pan Horáček kytary a došlo na tanec. První z devětatřiceti hostů se loučili po osmé večerní a slova díků neměla konce. O čtvrté ranní odcházeli muzikanti spolu s bezkonkurenčním tanečníkem večera panem Exnerem. Na příště nám to „staříci“ pěkně naplánovali a protože jsme prý nepozvali všechny, musíme setkání příští rok i s těmi ostatními zopakovat.
1A.jpg
ještěrka.png

CO NÁS ČEKÁ?


23. března uklízíme přírodu

6. dubna uspořádáme předvelikonoční cukrování v Hulicích

20. dubna na Bílou sobotu jedeme na výlet za poznáním 

bg.jpg
Kalňáci, zapsaný spolek. Rada: Olga Bílková, Jiří Petrů, Luděk Putz.
Telefon: 602 288 414
Mail: olinazkalne@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one